Телепати раннього палеоліту

40

Ніщо не віщує біди. Сиджу на лекції. Препод (до речі, кандидат наук, хороша тітка, яка одного разу непогано допомогла мені з матчастью курсової роботи) монотонно мовить матеріал з трибуни, хтось старанно записує, хто-то вже хропе. Загалом, типова лекція у вузі. Заходить мова про онтогенезі і про розвиток психіки у цього вашого людства в ході… ні, не еволюції, до речі, а чому-то історії. Мозок первісних людей сильно відрізнявся від нашого анатомічно, бла-бла-бла і інші банальні відомі першокласнику речі. І раптом я чую це:

— Між іншим, первісні люди епохи раннього палеоліту завдяки своїй будові мозку володіли екстрасенсорними здібностями! Так-так, вони могли передавати телепатично емоції і зорові образи…

Далі цитувати не буду, так як, думаю, про каналі «хрін-ТВ» все більш ніж чули.

Вуз, п’ятий курс. Препод — кандидат наук. Що, чорт забирай, відбувається?!

Я збираю речі, встаю і йду з пари.